Geoproduct potential analysis based on the example of the GEOsfera Ecological and Geological Education Center in Jaworzno

Authors

  • Barbara Bieniek College of Individual Interdisciplinary Studies of the University of Silesia in Katowice, Faculty of Social Sciences,
  • Alina Kordysh College of Individual Interdisciplinary Studies of the University of Silesia in Katowice, Faculty of Social Sciences,
  • Mateusz Mirosławski College of Individual Interdisciplinary Studies of the University of Silesia in Katowice, Faculty of Social Sciences,
  • Katarzyna Nowak College of Individual Interdisciplinary Studies of the University of Silesia in Katowice, Faculty of Natural Sciences,
  • Kacper Sękowski College of Individual Interdisciplinary Studies of the University of Silesia in Katowice, Faculty of Social Sciences,
  • Edyta Sierka College of Individual Interdisciplinary Studies of the University of Silesia in Katowice, Faculty of Natural Sciences, https://orcid.org/0000-0003-3317-4552

DOI:

https://doi.org/10.7494/geotour.2019.58-59.28

Keywords:

geo-attractions, geological education, natural potential, limestone quarry, Jaworznickie Hills

Abstract

At the time of discovering and exposing the scientific and educational potential of areas where mineral resources were exploited in the past, they have become a significant element in tourism elements. In the presented paper, the potential of the GEOsfera Ecological and Geological Education Centre in Jaworzno as a geoproduct was analysed. In the first part of the study, based on the published works and consultations with experts, the “geoproduct” was defined. Then the area, where the GEOsphere is located, was characterized. Its geology, the natural world, the way of land development and the promotion of geo-attractions located in this area are described. In the next stage, an analysis of the opinions of users regarding their perception of the GEOsphere was carried out. For this purpose, evaluations posted on social media and the collected survey results were used. As shown by the results, the majority of users of the GEOsfera are residents of Jaworzno – 63% of the respondents. The importance of the GEOsphere as an educational centre was indicated by 22% of visitors. About 5% of the respondents mentioned learning and obtaining information from the descriptions placed next to the exhibits in the centre. 93% of respondents recognised the graduation tower as the greatest attraction of the GEOsphere. Over 92% of people noticed the recreational role of the GEOsphere. 81% of users declared that they were satisfied with their visit to the GEOsphere. More than half of the respondents (56%) visited the GEOsfera with their family. A significant part of respondents (42%), pointed to the role of environmental protection, which is extremely important from the point of view of geoproducts’ design. The respondents also indicated that the GEOsphere has numerous geological, natural and educational functions and protects and promotes the geological heritage of the region.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chybiorz R. & Kowalska M., 2017. Inwentaryzacja i ocena atrakcyjności geostanowisk województwa śląskiego. Przegląd Geologiczny, 65(6): 365–374.

Chybiorz R., Babczyńska-Sendek B., Rostański A., Gorczyca J., Pasierbiński A., Fojcik B., Nowak T., Bzdęga K., Woźniak G., Strzelec M., Krodkiewska M., Bula R., Urbisz A., Sierka E., Jędrzejczyk-Korycińska M., Błońska A., Bardziński W., Kurowska E., Nita J., Waga J.M., Orczewska A. & Tokarska-Guzik B., 2015. Dane o różnorodności biologicznej i georóżnorodności – Geostanowiska. In: Tokarska-Guzik B., Chybiorz R., Parusel J.B. (red.), Baza danych przestrzennych w zarządzaniu zasobami środowiska przyrodniczego województwa śląskiego. Uniwersytet Śląski w Katowicach: 108–114.

Dryglas D. & Miśkiewicz K., 2014. Construction of the geotourism product structure on the example of Poland. In: 14th GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation. International Multidisciplinary Scientific Geoconferences, 5(2): 155–162.

Farsani N.T., Coelho C., Costa C. & Neto de Carvalho C. (eds.), 2012. Geoparks & Geotourism – new approaches to sustainability for the 21st Century. Brown Walker Press, Boca Raton.

Inwentaryzacja przyrodnicza fauny Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej w Jaworznie, 2017. Envirex. Usługi Środowiskowe i Edukacja [unpublished].

Jochemczyk L., Krieger W., Lis J., Olszewska K., Pasieczna A., Preidl M., Strzemińska K., Wołkowicz S. & Strzelecki R., 2004. Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski 1:50000, Arkusz Jaworzno, Państwowy Instytut Geologiczny.

Kurek S., Paszkowski M. & Preidl M., 1994. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50000, Arkusz Jaworzno (944), Państwowy Instytut Geologiczny.

Markowiak M., 2014. Karta dokumentacyjna geostanowiska – 007390: „GEOsfera w Jaworznie”, Centralny Rejestr Geostanowisk Polski PIG-PIB, http://geostanowiska.pgi.gov.pl. [accessed: 2020.10.27]

Nita J., Bardziński W., 2008. Ogólna inwentaryzacja walorów geologicznych Kamieniołomu Sadowa Góra na terenie miasta Jaworzna (z opracowaniem kopalnych form dna morskiego

– megariplemarków). Urząd Miasta Jaworzna [unpublished] after: Woźniak P., Krzeczyńska M., 2014. Kamieniołom Sadowa Góra w Jaworznie – przyszłość pod znakiem GEOsfery!. Przegląd Geologiczny, 62(10/1): 510–513.

Poros M., 2014. Georóżnorodność w architekturze – wykorzystanie lokalnych surowców skalnych w architekturze użytkowej na obszarze istniejących i projektowanych geoparków europejskich. Przegląd Geologiczny, 62(3): 151–155.

Surmik D., 2013. Triasowe gady morskie w Polsce. In: Machalski M. (red.), Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 5: 9–16.

Szendera W., 2016. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu kamieniołomu Sadowa Góra w Jaworznie, 79 [unpublished].

Ścibisz-Kosanowska M., Kowalska M. & Szrek P., 2013. Geoturystyka w regionach turystycznych Polski południowo-wschodniej – przystosowanie obiektów geoturystycznych na potrzeby turystyki zrównoważonej. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 11(1): 67–82.

Tokarska-Guzik B., Rostański A., Gorczyca J., Herczek A. & Dulias R., 2012. Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna, Zakład Badawczo-Usługowy “EKOS”. https://www.um.jaworzno.pl/pl/natura/przyroda_i_ekologia/39/waloryzacja_przyrodnicza_miasta.html [accessed: 2020.10.27].

UNESCO Geoparks Programme: a new initiative to promote a global network of geoparks safeguarding and developing selected areas having significant geological features., 1999: 156 EX/11 REV. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000115177 [accessed: 2020.10.27].

Woźniak P., Krzeczyńska M., 2014. Kamieniołom Sadowa Góra w Jaworznie – przyszłość pod znakiem GEOsfery!. Przegląd Geologiczny, 62(10/1): 510–513.

Woźniak P., Sikora R., Lasoń K., Markowiak M., Haisig J., Szulc

J. & Hagdorn H., 2010. Geopark Góra św. Anny – udokumentowanie i propozycja jego ochrony, PIG-PIB Oddział Górnośląski im. St. Doktorowicza-Hrebnickiego. https://www.pgi.gov.pl/docman-tree/oddzial-gornoslaski/2071-gora-sw-anny-opracowanie/file.html [accessed: 2020.10.27].

Woźniak P., Sikora R., Lasoń K., Markowiak M., Haisig J., Szulc J. & Hagdorn H., 2011. Geopark Góra Św. Anny – „król-tułacz” wrócił na stolicę!. Przegląd Geologiczny, 59(4): 291–310.

Downloads

Published

2021-02-17

How to Cite

Bieniek, B., Kordysh, A., Mirosławski, M., Nowak, K., Sękowski, K., & Sierka, E. (2021). Geoproduct potential analysis based on the example of the GEOsfera Ecological and Geological Education Center in Jaworzno. Geotourism/Geoturystyka, (3–4 (58–59), 28. https://doi.org/10.7494/geotour.2019.58-59.28

Issue

Section

Early Birds