The potential of the Sudetes Mountains for the development of geotouristic products // Potencjał regionu Sudetów w kreowaniu produktów geoturystycznych

Mateusz Rogowski

Abstract


The Sudetes Mts. have a large potential where geotourism can develop, because of their most diverse geological structure and landforms in Poland. It is essential to perform a complete diagnosis of the geotouristic potential within this region. Up until now, different kinds of activities were developed in this region associated with geotourism, such as the establishment of associations, creation of educational footpaths, thematic maps, flyers, educational centers and a geopark. The aim of this paper is to present the potential of the Sudetes Mountains as geotouristic products. “First-rate” regions can be distinguished with defined offers. Thanks to these offers, a trans-border geotourist product network can be created.

//

Współcześnie coraz częściej gospodarczy rozwój regionu rozpatrywany jest przez pryzmat turystyki. Sudety mają duży i różnorodny potencjał turystyczny, a rozwój geoturystyki związany jest ze zróżnicowaną budową geologiczną i rzeźbą terenu. Potencjał ten może zostać wykorzystany w kreowaniu produktów geoturystycznych. W przypadku tych regionów podejmowane są coraz bardziej widoczne inicjatywy, którymi są m.in. lokalne grupy działania, stowarzyszenia, ośrodki edukacyjne, geoparki, szlaki dydaktyczne oraz opracowania krajoznawcze. W wyniku określonych działań powstaje specyficzny produkt turystyczny przeznaczony dla geoturystów. Celem artykułu jest przedstawienie potencjału regionu Sudetów służącego do kreowania produktów geoturystycznych, z wyróżnieniem najistotniejszych w tym względzie regionów. Natomiast dzięki takiej ofercie można wykreować transgraniczny, sieciowy produkt turystyczny.


Keywords


geotourism, geotourist product, geotourist region, Sudetes Mts. // geoturystyka, produkt geoturystyczny, region geoturystyczny, Sudety

Full Text:

PDF

References


Andrejczuk W., 2010. Krajobraz a turystyka: aspekt konceptualny. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14: 15–24.

Atlas. Georóżnorodność i geoturystyczne atrakcje Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny. 2011. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra.

Bartuś T., Mastej W., Łodziński M., 2009. Geotourist attractions of the Central Sudetic Geostrada. Geoturystyka, 19: 43–60.

Cedro B., Mianowicz K., Zawadzki D., 2009. Ocena walorów geoturystycznych stanowisk pochodzenia wulkanicznego Gór i Pogórza Kaczawskiego. In: Dudkowski M. (ed.), Problemy turystyki i rekreacji, t. 2: 25–35.

Cwojdziński S., Kozdrój W., 2007. Sudety – przewodnik geoturystyczny. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Cwojdziński S., Pacuła J., Stachowiak A., 2011. Geostrada Sudecka – nowa forma geoturystyki w Sudetach. Przegląd Geologiczny, 59: 510–535.

Čech S., Gawlikowska E., 1999. Góry Stołowe. Mapa geologiczno-turystyczna. Państwowy Instytut Geologiczny, Český Geologický Ústav. Warszawa-Praga.

Dryglas D., 2012. Spa and Wellness Tourism as a Spatially Determined Product of Health Resorts in Poland. Current Issues of Tourism Research, 2: 30–38.

Dryglas D., Miśkiewicz K., 2014. Construction of the geotourism product structure on the example of Poland. In: 14th GeoConferences on Ecology, Economics, Education and Legislation. International Multidisciplinary Scientific Geoconferences: 155–162.

Farsani N.T., Coelho C., Costa C., Carvalho C.N., 2012. Geoparks & Geotourism. New Approaches to Sustainability for the 21st Century. Brown Walker Press.

Gawlikowska E. (ed.), 2013. Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczno-turystyczny. Państwowy Instytut Geologiczny, Česka Geologická Služba, Warszawa–Praga.

Gawlikowska E., Čech M., 1999. Góry Stołowe. Mapa geologiczno-turystyczna w skali 1:50 000. Państwowy Instytut Geologiczny, Český Geologický Ústav, Warszawa–Praga.

Gawlikowska E., Opletal M., 1997. Masyw Śnieżnika: mapa geologiczno-turystyczna w skali 1:50 000. Państwowy Instytut Geologiczny, Český Geologický Ústav, Warszawa–Praga.

Góralewicz-Drozdowska M., Gruszka I., Rogowski M., 2013. Storytelling at visitor attractions of Lower Silesia as a tourist product. In: Wyrzykowski J., Marak J. (eds), Tourism role in the regional economy, vol. IV. Regional tourism product – theory and practice: 227–237.

Gray M., 2004. Geodiversity – valuing and conserving abiotic nature. John Wiley & Sons, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England.

Hose T.A., 1995. Selling the story of Britain’s Stone. Environmental Interpretation, 102: 16–17.

Ihnatowicz A., Koźma J., Wajsprych B., 2011. Wałbrzyski Obszar Geoturystyczny – inwentaryzacja geotopów dla potrzeb promocji geoturystyki. Przegląd Geologiczny, 59: 722–731.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010. Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.

Knapik R., 2008. Przewodnik geoturystyczny po Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra.

Knapik R., 2011a. Przewodnik po ścieżce geoturystycznej we wschodnich Karkonoszach. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra.

Knapik R., 2011b. Minerały polskich Karkonoszy, Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra.

Knapik R., Jała Z., Sobczyk A., Migoń P., Aleksandrowski P., Szuszkiewicz A., Krąpiec M., Madej S., Krakowski K., 2011. Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszaru. Available from: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_09/e38c6e5ddc05a09a1105cc45ab1ea85d. pdf [accessed: 2014.03.30].

Knapik R., Migoń P., 2010. Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy. Przegląd Geologiczny, 58: 1065–1069.

Koszela S., Marek A., 2013. Geotourist attractions of the Kleśnica Valley. Geotourism/Geoturystyka, 32–33: 13–24.

Kozłowski S., Migaszewski M., Gałuszka A., 2004. Geodiversity conservation–conservating our geological heritage. In: Ber A., Alexandrowicz Z. (eds), Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe. PIG-PIB, Special Papers, 13: 13–20.

Łodziński M., Mayer W., Stefaniuk M., Bartuś T., Mastej W., 2009. Geotourist attractions of the West Sudetic Geostrada. Geoturystyka, 19: 19–42.

Marszałek H., Rysiukiewicz M., Wąsik M., 2008. Geotouristic significance of selected springs in the Sudetes. In: Solecki A.T. (ed.), Geoeducational potential of the Sudety Mts. Fundacja Ostoja, Wrocław, 113–123.

Mateo-Rodriguez J.M., 2003. La idea del paisaje en el turismo de los sociedades y turismo modernas. Tetos y alternativas. In: Capacci A. (ed.), Paisaje, ordenamiento territorial y tourismo sostenible, Genova, 125–134.

Medlik S., 1995. Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa. PWN, Warszawa.

Melisidou S., Papageorgiou A., Papayiannis D., Varvaressos S., 2014. Tourism clusters as a potentially effective tool for local development and sustainability. Journal of Tourism Research, 9: 218–232.

Mianowicz K., Brzozowska K., 2009. Potencjał geoturystyczny Wojcieszowa (Góry Kaczawskie). In: Dudkowski M. (ed.), Problemy turystyki i rekreacji, t. 2: 19–24.

Migoń P., 2012a. Geoturystyka. PWN, Warszawa.

Migoń P., 2012b. Karkonoski Park Narodowy – skały i krajobraz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra.

Migoń P., 2012c. Geographical setting and general landscape. In: Kasprzak M., Migoń P. (eds), Góry Stołowe. Geology, Landforms, Vegetation, Patterns and Human Impact, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 5–7.

Migoń P., 2014a. Rediscovering geoheritage, reinventing geotourism: 200 years of experience from the Sudetes, Central Europe. Geological Society London Special Publications.

Migoń P., 2014b. Atrakcje geoturystyczne Krainy Wygasłych Wulkanów. Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, Mściwojów.

Migoń P., 2014c. Góry i Pogórze Kaczawskie. W Krainie Wygasłych Wulkanów. Ilustrowany przewodnik z mapami. Wydawnictwo Turystyczne „Plan”, Jelenia Góra.

Migoń P., 2014d. Góry i Pogórze Kaczawskie. W Krainie Wygasłych Wulkanów. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Turystyczne „Plan”, Jelenia Góra.

Migoń P., Pijet-Migoń E., 2010. Problemy udostępniania turystycznego obiektów wulkanicznego dziedzictwa Ziemi na przykładzie Pogórza Kaczawskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, 17: 129–151.

Miśkiewicz K., Doktor M., Słomka T., 2007. Scientific bases of geotourism – outline of issues. Geoturystyka, 11: 3–12.

Newsome D., Dowling R.K., 2010. Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape, Goodfellow Publishers, Oxford.

Nita J., Myga-Piątek U., 2014. Geotourist potential of post-mining regions in Poland. Bulletin of Geography – Physical Geography Series, 7: 139–156.

Pijet-Migoń E., Migoń P., 2009. Projekt „W krainie wygasłych w wulkanów” szansą dla rozwoju turystyki zrównoważonej na Pogórzu Kaczawskim, In: Marak J., Wyrzykowski J. (eds), Rola turystyki w gospodarce regionu, vol. II. Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, 338–345.

Pulinowa M., 2000. Ścieżka Skalnej Rzeźby w Górach Stołowych – przewodnik po ścieżce dydaktycznej. Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa-Zdrój.

Roberts B., 2000. Benchmarking the Competitiveness of the Far North Queensland Regional Economy. Queensland University of Technology, Brisbane.

Rogowski M., 2014. Produkty geoturystyczne Sudetów jako unikatowa oferta regionu. Studia Periegetica, 12: 93–108.

Rogowski M., Bronowicki S., Machnicka M., 2013. Atrakcyjność turystyczna geostanowisk Geoparku Karkonosze. Studia Periegetica, 2: 109–126.

Różycka K., 2014. Atrakcyjność geoturystyczna okolic Wojcieszowa w Górach Kaczawskich. Przegląd Geologiczny, 62: 514–520.

Słomka T., Doktor M., Bartuś T., Mastej W., Łodziński M., 2009. Geotourist attractions of the Eastern Sudetic Geostrada. Geoturystyka, 19: 61–72.

Stach E., 2014. Turystyka i edukacja w obiektach geologicznych na przykładzie kompleksu Osówka w Górach Sowich. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 26: 189–199.

Stasiak A., 2006. Produkt turystyczny – szlak. Turystyka i Hotelarstwo, 10: 9–40.

Staszek W., 2014. Wybrane geostanowiska na terenie Dolnego Śląska jako czynnik rozwoju geoturystyki. In: Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba D. (eds), Studia krajobrazowe, Tom 4B, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcie analityczne, 223–235.

Štursa J., 2013. The development of opinions on the geo-biodiversity of the Giant Mountains’ arctic-alpine tundra and its conservation. Opera Corcontica, 50: 55–74.

Tourism 2020 Vision. Global Forecasts and Profiles of Market Segments, 2001. World Tourism Organization, vol. 7, Madrid.

Wojewoda J., 2011. Geoatrakcje Gór Stołowych – przewodnik geologiczny po Parku Narodowym Gór Stołowych. Park Narodowy Gór Stołowych, Wrocław.

Wojewoda J., 2013. Mapa geoatrakcji krainy Gór Stołowych i Broumovskich Sten. Wydawnictwo Turystyczne „Plan”, Radków.

Wojewoda J. (ed.), 2013. Geoatrakcje okolic Radkowa. Radków.

Wyrzykowski J. (ed.), 1991. Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Websites:

www 1 – Geoparky na území ČR, http://www.geology.cz/narodnigeoparky#krkonose [accessed: 2014.03.30]

www 2 – Partnerstwo Kaczawskie Kraina Wygasłych Wulkanów, http://www.gorykaczawskie.pl/pl/o-nas [accessed: 2014.03.30]

www 3 – Lwóweckie Lato Agatowe, http://www.lla.lwowekslaski.pl/strona-1-Lwoweckie_Lato_Agatowe.html [accessed: 2014.03.30]

www 4 – http://www.broumovsko.cz/pl/adrspasske-skaly-1 [accessed: 2014.03.30]

www 5 – Geopark Vnitrosudetská pánev Vižňov, http://www.skola.mezimesti.cz/305-geopark-viznov/ [accessed: 2014.09.30]

www 6 – http://www.pttk-stronie.pl/sciezki-przyrodniczo-dydaktyczne,20.html [accessed: 2014.03.30]

www 7 – www.geostrada.eu. [accessed: 2014.03.30]

www 8 – http://mineralne.pgi.gov.pl/wody-lecznicze.html [accessed: 2014.03.30]

www 9 – http://www.lecebne-lazne.cz/cs [accessed: 2014.03.30]

www 10 – Podziemne trasy turystyczne, http://www.podziemia.pl/ [accessed: 2014.03.30]

www 11 – http://www.villagreta.pl/en/holidays-mountains-poland/searching-for-minerals [accessed: 2014.03.30]
DOI: http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2016.46-47.59

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Geotourism/Geoturystyka

MNiSW 2016 - 8 pkt. // e-ISSN 2353-3641 // ISSN 1731-0830