The development of the industrial city Hodonín (Czech Republic) from the perspective of tourism // Zagospodarowanie przemysłowego miasta Hodonín (Republika Czeska) na potrzeby turystyki

Martin Klempa, Petr Bujok, Michal Porzer

Abstract


This article deals with the development of tourism and the transformation of a small, but significant for its industrial past, Southern Moravian town of Hodonín and its surroundings. The history of the city is briefly summarized and put in context with the progressing industrialization of the region (production of lignite and hydrocarbons, followed by a significant reduction of industries and, consequently, resulting touristic activities). Specifically, the most attractive regional touristic activities, such as enotourism, cyclo-tourism and water tourism, are listed in this paper. In particular, cyclo-tourism is strongly linked with enotourism as most of the cycling trails (included into the Greenways network) pass through the best known wineries in the area, and they also form a functional system of communication routes with basic cycling trails in the Czech Republic. The progress in the development of water tourism is, by contrast, enabled by industrial advancements, where the Baťa Canal (an important technical monument) has been utilized as a waterway. Eventually, the Museum of Oil Mining and Geology in Hodonín attractively introduces the tourists into the history and present state of oil and gas production in the region.

//

Artykuł porusza problem zagospodarowania turystycznego i przekształceń zachodzących w mieście Hodonín i w jego otoczeniu. To niewielkie miasto, położone w południowej części Moraw,
było w przeszłości znaczącym ośrodkiem przemysłowym. Autorzy przedstawiają zwięźle historię miasta i rozwój przemysłu w regionie (wydobycie węgla brunatnego i węglowodorów). Po okresie uprzemysłowienia nastąpiło ograniczenie produkcji, połączone z rozwojem turystyki. Szczegółowo omówiono najbardziej atrakcyjne formy turystyki w regionie: turystykę winiarską, turystykę rowerową i turystykę wodną. Pokazano ścisły związek turystyki rowerowej i winiarskiej, ponieważ większość lokalnych szlaków rowerowych (należących do sieci Greenways) prowadzi przez najbardziej znane w okolicy winnice. Szlaki te powiązane są zresztą z podstawowym systemem szlaków rowerowych Republiki Czeskiej. Natomiast rozwój turystyki wodnej umożliwiają dawne obiekty infrastruktury przemysłowej, takie jak np. Kanał Baťa, będący zabytkiem techniki, obecnie wykorzystywany jako droga wodna. Z kolei Muzeum Eksploatacji Ropy Naftowej i Geologii w Hodonínie wprowadza turystę w problemy historii i obecnego stanu produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego w regionie.


Keywords


industrial tourism, technical monument, oil and gas exploration and exploitation, cyclo-tourism, enotourism, wineries // turystyka przemysłowa, zabytki techniki, poszukiwanie i eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego, turystyka rowerowa, turystyka

Full Text:

PDF

References


Beran L. (ed.), 2013. Industriální topografie: průmyslová architektura a technické stavby. V Praze: ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury.

Čižmář Z., 2004. 90 let tradice: Moravské naftové doly. Hodonín MND a.s.

Flamik J., 2000. Zelené stezky – aneb jak prosperovat z ochrany kulturního dědictví. Kulturní krajina, aneb Proč ji chránit? Téma pro 21. století. Ministerstvo životního prostředí, Praha.

Moravské vinařské stezky, 2007. Velká cykloturistická mapa 1:110 000. Schocart, Vizovice.

Mraka J., Štraha J., 1995. Hodonín, městská privilegia. Hodonín, Pavlík.

Tomíšková M., Šimková H., 2008. Trasy industriálního dědictví. Úkol Czech Tourism B.2/CR. Ústav územního rozvoje, Brno.

Websites:

www.bataknalodi.cz/batuv-kanal [accessed: 2015.03.09]

www.hodonin.eu [accessed: 2015.03.09]

www.promoravia.blog.cz/0906/hradisko-mikulcice; [accessed: 2015.03.09]

www.zdarbuh.cz/reviry/jld/historie-jihomoravskych-lignitovych-dolu-hodonin

[accessed: 2015.03.09]
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2016.46-47.53

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Geotourism/Geoturystyka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en