School tourism in health resorts, exemplified by school trips organized for children and teenagers from Krakow // Turystyka szkolna w uzdrowiskach na przykładzie wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży ze szkół krakowskich

Authors

  • Elżbieta Stach Jagiellonian University

DOI:

https://doi.org/10.7494/geotour.2016.44-45.57

Keywords:

tourist activity, school tourism, health resorts, // aktywność turystyczna, turystyka szkolna, uzdrowiska

Abstract

The process of organizing school trips should include such didactic elements as teaching, education, integration and recreation, as well as take into account the principles of a healthy lifestyle associated with the renewal and regeneration of psychophysical strength. Teachers organizing such excursions should, already in the process of planning, be guided by the values, potential benefits and attractiveness of the travel destinations. Health resorts, where the local climate creates optimum conditions for relaxation, constitute important travel destinations of trips organized for children and teenagers. The purpose of this article is to present towns and villages that are classified as health resorts as a reception space, which due to the qualities of their natural and cultural environment can influence the tourist activity of primary and middle school students. School tourism in the selected health resorts has been characterized in this paper for the purpose of conducting research.

//

Podczas organizacji wycieczek szkolnych powinno uwzględniać się takie elementy dydaktyczno-wychowawcze jak nauczanie, wychowanie, integracja czy rekreacja, przy jednoczesnym
uwzględnieniu zasad zdrowego stylu życia związanego z odnową i regeneracją sił psychofizycznych. Nauczyciele, pełniąc rolę organizatorów wycieczek, już w trakcie planowania wyjazdów
powinni kierować się walorami środowiska miejsca pobytu i jego potencjalnymi korzyściami. Ważnymi kierunkami wśród wyjazdów dzieci i młodzieży szkolnej są miejscowości uzdrowiskowe,
których lokalny klimat stwarza optymalne warunki do wypoczynku. Celem artykułu jest zaprezentowanie miejscowości mających status uzdrowiska jako przestrzeni recepcyjnej, której wysokie walory środowiska przyrodniczo-kulturowego mogą wpływać na aktywność turystyczną uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na potrzeby badań scharakteryzowano szkolny ruch turystyczny w wybranych uzdrowiskach.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdel-Ghaffar A., 1992. Youth Tourism. Annals of Tourism Research, 19(4): 792−794.

Armstrong J., Impara J., 1991. The impact of an environmental education program on knowledge and attitude. The Journal of Environmental Education, 22(1): 36–40.

Janowski I., 2003. Krajoznawstwo i turystyka szkolna. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.

Kamel M., 2012. Turystyka kulturowa dzieci szkolnych. Turystyka Kulturowa, 8: 5−22.

Kisiel M. (red.), 2010. Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.

Król R., 2007. Dydaktyczno-wychowawcze wartości turystyki. Wychowanie na co dzień, 7−8: 38−40.

Parzych K., 2009. Zasięg przestrzenny wakacyjnych destynacji turystycznych młodzieży na przykładzie uczniów liceów ogólnokształcących ze Słupska i Częstochowy. Słupskie Prace Geograficzne, 6: 89−101.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001, nr 135, poz. 1516).

Wojtycza J., 2000. Organizacja turystyki młodzieży szkolnej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Downloads

Published

2020-07-09

How to Cite

Stach, E. (2020). School tourism in health resorts, exemplified by school trips organized for children and teenagers from Krakow // Turystyka szkolna w uzdrowiskach na przykładzie wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży ze szkół krakowskich. Geotourism/Geoturystyka, (44-45), 57. https://doi.org/10.7494/geotour.2016.44-45.57

Issue

Section

Articles