The Herľany geyser – a unique hydrogeological and geotouristic locality in Europe

Ľubomír Štrba

Abstract


The paper introduces the Herľany geyser as a unique geotouristic locality that would be appreciated as a member of any geosite network. Based on description of general geology and hydrogeology of the area, the text explains the origin of the cold-water geyser. Applying the method of geosites assessment, detailed geotouristic value of the geyser is specified for the first time.


Keywords


geyser, Herľany, geotourism, geosite

Full Text:

PDF

References


Bezák V. (ed.), 2008. General geological map of the Slovak Republic 1:200 000. Legend. Ministry of Environment of the Slovak Republic, Bratislava.

Biely A., Bezák V., Elečko M., Kaličiak M., Konečný V., Lexa J., Mello J., Nemčok J., Potfaj M., Rakús M., Vass D., Vozár J., Vozárová A., 1996. Geologická mapa Slovenskej republiky. Geological Survey of Slovak Republic.

Cimermanová I., 2010. Geoparks in Slovakia. Acta Geoturistica, 1: 34–40.

CO-DBP., 2008. Conception of geopark development in Slovakia. Decision of the Government of the Slovak Republic No. 740.

Derco J., 1955. Mineralogické zhodnotenie vzorky Herľany-gejzír. Unpublished report, Archive of the GSSR, Košice.

Dobra E., Pinka J., 2004. Herliansky gejzír a prírodné bohatstvo v okolí. Elfa, s.r.o., Košice.

Dowling R.K., 2008. The emergence of geotourism and geoparks. Journal of Tourism, 9: 227–236.

Ďurica D., Kaličiak M., Kreuzer H., Müller P., Slávik J., Töszér J., Vass D., 1978. Sequence of volcanic events in eastern Slovakia in the light of recent radiometric age determinations. Věstník Ústředního ústavu geologického, 53: 75–88.

Kaličiak M., Baňacký V., Bodnár J., Dubéciova A., Jacko S., Janočko J., Jetel J., Karoli S., Petro Ľ., Spišak Z., Syčev V., Zlinská A., Žec B., 1991. Vysvetlivky ku geologickej mape Slanských vrchov a košickej kotliny 1 : 50 000. Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava.

Oszczypko N., 2004. The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians. Przegląd Geologiczny, 52: 780–791.

Ozdín D., Mesiarkinová M., 2010. Príčiny sfarbenia limnosilicitov z lokality Banské v Slanských vrchoch (východné Slovensko). Bulletin Mineralogicko-Petrologického Oddělení Národního Muzea (Praha), 18: 89–96.

Repčok I., Kaličiak M., Bacsó Z., 1988. Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu. Západné Karpaty, séria Mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza, 11: 75–88.

Rudinec R., Magyar J., 1996. Geologická stavba a hydrogeologické pomery vlastnej štruktúry herlianskeho gejzíru. Acta Montanistica Slovaca, 1: 281–287.

Rudinec R., Magyar J., Smetana J., 1979. Sto rokov herlianskeho gejzíru. Geologický průzkum 4: 104–106.

Rybár P., 2010. Assessment of attractiveness (value) of geotouristic objects. Acta Geoturistica, 1: 13–21.

Tatarko Ľ., 1990. Some knowledge on water regime in State Nature Reserve Sivá Brada (in Slovak). Chránené Územia Slovenska, 14: 79–82.

Tometz L., 2001. Národná prírodná pamiatka Herliansky gejzír. Seminar “Regionálny rozvoj východného Slovenska v čase globalizácie”. Herľany, 14–15 June, 2001, Department of Geology and Mineralogy, Faculty BERG, TU Košice. Special publication.

Weighell T., Torfason H., 2002: Geological and geomorphological conservation: a review of global, European and national programmes. 1st Meeting of Working Group on the Geological Heritage, Strasbourg, 13 September, 2002, Special publication.

Wimbledon W.A.P., Ishchenko A.A., Gerasimenko N.P., Karis L.O., Suominen V., Johansson C.E., Freden C., 2000. Geosites – an IUGS intiative: science supported by conservation. In: Baretino D., Wimbledon W.A.P., Gallegio E. (eds), Geological heritage: its conservation and management, Instituto Tecnológico Geominero de España, Madrid, Spain, 66–94.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2014.38-39.41

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Geotourism/Geoturystyka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en