Active forms of tourism among lower and higher secondary students in Cracow

Authors

  • Adam Jurczak Academy of Physical Education in Cracow
  • Danuta Żiżka-Salamon Academy of Physical Education in Cracow

DOI:

https://doi.org/10.7494/geotour.2014.36.15

Keywords:

young people, active forms of tourism

Abstract

The purpose of this paper is to determine organizational forms (formal, non-formal) and the level of tourism activity among young people of secondary schools in Cracow depending on gender, the type of school and the education of the parents. The study included 1472 students of schools in Cracow. Physically active forms of tourism are undertaken mostly by girls – 63% rather than by boys – 52%. With increasing levels of education of the parents, the number of young people practicing active forms of tourism also increases. The undertaking of active forms of tourism varies, depending of the type of school attended. Young people in secondary (63,9%) and primary (65,7%) schools most often chose to go for tourism. In primary (50,1%) and secondary (39,4%) vocational schools they go least often. Active forms of tourism usually take the form of informal practice among friends and acquaintances (mostly hiking – 47%).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alejziak W., 1999. Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Proksenia. Kraków.

Jurczak A., 2000. Udział dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej i niektóre jego uwarunkowania. Praca doktorska, AWF, Kraków.

Łaciak J., 2006. Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku. Instytut Turystyki, Warszawa.

Łobocki M., 2000. Metody i techniki badań pedagogicznych. Impuls, Kraków.

Łobożewicz T., Zahajkiewicz B., 1988. Turystyka jako forma wychowania do rekreacji młodzieży szkolnej. In: Wolańska T. (red.), Wychowanie do rekreacji fizycznej. AWF, Warszawa, 218–257.

Nałęcka D., Klawender J., Thiel, E., 1988. Wychowanie do rekreacji fizycznej podczas wakacji letnich i zimowych. In: Wolańska T. (ed.), Wychowanie do rekreacji fizycznej, AWF, Warszawa, 146–186.

Rocznik statystyczny województwa małopolskiego. 2010, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.

Różycki P., 2000. Aktywność turystyczna młodzieży polskiej w świetle dotychczasowych badań. Folia Turistica, 9: 89–96.

Różycki P., 2001. Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa. Folia Turistica, 10: 85–95.

Różycki P., 2006. Zarys wiedzy o turystyce. Proksenia, Kraków.

Sobolewski P., 1998. Aktywność fizyczna w programach i podczas realizacji wycieczek szkolnych. Lider, 7–8: 23.

Wartecka-Ważyńska A., 2007. Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań.

Winiarski R.W., 1989. Wstęp do teorii rekreacji. AWF, Kraków.

Downloads

How to Cite

Jurczak, A., & Żiżka-Salamon, D. (2014). Active forms of tourism among lower and higher secondary students in Cracow. Geotourism/Geoturystyka, (36), 15. https://doi.org/10.7494/geotour.2014.36.15

Issue

Section

Articles