Active forms of tourism among lower and higher secondary students in Cracow

Adam Jurczak, Danuta Żiżka-Salamon

Abstract


The purpose of this paper is to determine organizational forms (formal, non-formal) and the level of tourism activity among young people of secondary schools in Cracow depending on gender, the type of school and the education of the parents. The study included 1472 students of schools in Cracow. Physically active forms of tourism are undertaken mostly by girls – 63% rather than by boys – 52%. With increasing levels of education of the parents, the number of young people practicing active forms of tourism also increases. The undertaking of active forms of tourism varies, depending of the type of school attended. Young people in secondary (63,9%) and primary (65,7%) schools most often chose to go for tourism. In primary (50,1%) and secondary (39,4%) vocational schools they go least often. Active forms of tourism usually take the form of informal practice among friends and acquaintances (mostly hiking – 47%).

Keywords


young people, active forms of tourism

Full Text:

PDF

References


Alejziak W., 1999. Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Proksenia. Kraków.

Jurczak A., 2000. Udział dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej i niektóre jego uwarunkowania. Praca doktorska, AWF, Kraków.

Łaciak J., 2006. Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku. Instytut Turystyki, Warszawa.

Łobocki M., 2000. Metody i techniki badań pedagogicznych. Impuls, Kraków.

Łobożewicz T., Zahajkiewicz B., 1988. Turystyka jako forma wychowania do rekreacji młodzieży szkolnej. In: Wolańska T. (red.), Wychowanie do rekreacji fizycznej. AWF, Warszawa, 218–257.

Nałęcka D., Klawender J., Thiel, E., 1988. Wychowanie do rekreacji fizycznej podczas wakacji letnich i zimowych. In: Wolańska T. (ed.), Wychowanie do rekreacji fizycznej, AWF, Warszawa, 146–186.

Rocznik statystyczny województwa małopolskiego. 2010, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.

Różycki P., 2000. Aktywność turystyczna młodzieży polskiej w świetle dotychczasowych badań. Folia Turistica, 9: 89–96.

Różycki P., 2001. Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa. Folia Turistica, 10: 85–95.

Różycki P., 2006. Zarys wiedzy o turystyce. Proksenia, Kraków.

Sobolewski P., 1998. Aktywność fizyczna w programach i podczas realizacji wycieczek szkolnych. Lider, 7–8: 23.

Wartecka-Ważyńska A., 2007. Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań.

Winiarski R.W., 1989. Wstęp do teorii rekreacji. AWF, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2014.36.15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Geotourism/Geoturystyka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en