Arkose sandstone – a forgotten treasure of Kwaczała

Authors

  • Jacek Stanisz AGH University of Science and Technology Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
  • Anna Ziobro AGH University of Science and Technology Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection

DOI:

https://doi.org/10.7494/geotour.2013.32-33.47

Keywords:

arkose, Kwaczała, araucaria

Abstract

In the surroundings of Krakow, there are few places where coarse carbonless rocks called the Kwaczała Arkose crop out. One of them is located near the Kwaczała countryside next to Alwernia. These deposits are unique in the scale of our country and Europe. They include silicifi ed fragments of tree-trunks Dadoxylon. The current condition of gorges is presented in this paper. Many of them are uncared for, despite their signifi cant scientifi c and educational value. An evaluation of the current outcrops´ state was made. The authors also proposed how to develop the Kwaczała countryside.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alexandrowicz S.W., Bogacz K., 1971. Nowe dane o arkozie kwaczalskiej. Wszechświat, 6: 161.

Czerny J., Dudek K., Górniak K., Kwiecińska B., Łodziński M., Manecki A., Matyszkiewicz J., Muszyński M., Parchoniak W., Pawlikowski M., Ratajczak T., Skowroński A., Szydłak T., 2008, Przewodnik do petrografi i, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, AGH, 240-244.

Dżułyński S., 1956. Przewodnik wycieczki na południowy brzeg Wyżyny Krakowskiej XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 24: 435-448.

Gradziński R., 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

Kondracki J., 2000. Geografi a regionalna Polski. PWN, Warszawa.

Kotasowa A., 1968. Flora karbonu produktywnego w północno-wschodniej części Zagłębia Górnośląskiego (rejon dąbrowski), Prace Instytutu Geologicznego, 52: 63−70.

Pacyna G., 2012. Jak rozumieć termin Dadoxylon. Chrzanowskie Zeszyty Muzealne: Araukaryty chrzanowskie, 4: 41-43.

Pawlikowski M., Holcer Z., 1994. Badania mineralogiczne skrzemionkowanych pni i arkozy kwaczalskiej, Archiwum Mineralogiczne, 50: 69-89.

Płonczyński J., Łopusiński L., 1993. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, skala 1 : 50 000, arkusz Krzeszowice (972), Warszawa.

Reymanówna M., 1962. On Dadoxylon schrollianum with Pith and other Dadoxyla from the Upper Carboniferous in South Poland [Dadoxylon schrollianum z rdzeniem i inne Dadoxyla z górnego karbonu Polski południowej]. Acta Palaeobotanica, 3: 3-20.

Rutkowski J., 1972. Osady stefanu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Instytutu Geologicznego, 61: 539-552.

Siedlecka A., Krysowska M., 1962. Badania nad genezą i rozprzestrzenieniem piaskowców karniowickich w północnym obrzeżeniu rowu krzeszowickiego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 32: 371-400.

Siedlecki S., 1952a. Utwory paleozoiczne okolic Krakowa – zagadnienia stratygrafi i i tektoniki. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 73: 90-110.

Siedlecki S., 1952b. Utwory stefańskie i permskie we wschodniej części Polskiego Zagłębia Węglowego. Acta Geologica Polonica, 2: 300-317.

Siedlecki S., 1956. Przewodnik wycieczki w okolice Krzeszowic i Chrzanowa XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego: 24, t. 4, 449-462.

Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A., 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

Stille H., 1924. Grundfragen der vergleichenden Tektonik, Berlin.

Stille H., 1928. Die oberkarbonisch-altdyadischen Sedimentationsraume Mittel – Europus in ihrer Abhangigkeit von der wariscischen Tektonik. Congress Heerlen 1927.

Szuwarzyński M., 2012. Araukaryty chrzanowskie z punktu widzenia geologa. Chrzanowskie Zeszyty Muzealne: Araukaryty chrzanowskie, 4: 43-62.

Turnau-Morawska M., Łydka K., 1954. Studia petrograficzne nad arkozą kwaczalską. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 22, t. 4: 473-490.

Zastawniak E., 2001. Historia szaty roślinnej Krakowa i jego najbliższych okolic, Wiadomości Botaniczne, 45: 7-14.

Downloads

How to Cite

Stanisz, J., & Ziobro, A. (2013). Arkose sandstone – a forgotten treasure of Kwaczała. Geotourism/Geoturystyka, (32-33), 47. https://doi.org/10.7494/geotour.2013.32-33.47

Issue

Section

Articles