Studia Humanistyczne AGH, Vol 13, No 3 (2014)

OPOWIEŚCI NIEOBECNYCH. O ROLI DESIGNU W TWORZENIU MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE LOSÓW BĘDZIŃSKICH ŻYDÓW

Paulina Rojek-Adamek

Abstract


Pokazywanie historii i zachęcanie do jej odkrywania nie należy do zadań łatwych. Wymaga to nie tylko me- rytorycznej poprawności, lecz także zrozumienia dla odbiorcy, którego cechować mogą różne kompetencje, wrażliwość oraz osobiste doświadczenia powiązane z losami społeczności. Gdy historia jest nieco zapomniana lub nie jest wolna od różnych ocen i interpretacji, zadanie to wymaga szczególnych umiejętności. Coraz czę- ściej do grona specjalistów pracujących nad takimi opracowaniami zaprasza się designerów. Ich zadaniem jest znalezienie takiej formy i sposobu dotarcia do odbiorcy, aby zachęcić i ułatwić percepcję informacji. Celem niniejszego tekstu będzie pokazanie możliwości współczesnego projektowania w odniesieniu do promowania historii na przykładzie Będzina i losów zamieszkującej tam niegdyś licznie społeczności żydowskiej.