OD WIEDZY INSTYTUCJI DO WIEDZY TERENU - W STRONĘ DEMOKRATYCZNEGO WYTWARZANIA WIEDZY NA TEMAT KOBIET ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI SEKSUALNE

Agata Dziuban, Anna Ratecka

Abstract


W artykule w krytyczny sposób przyglądamy się zinstytucjonalizowanym formom wiedzy na temat kobiet świadczących usługi seksualne. Na podstawie doświadczeń zebranych podczas badań terenowych nad sytu­acją kobiet świadczących usługi seksualne w Polsce oraz pracy socjalnej jako streetworkerki w organizacji pozarządowej, wyróżniłyśmy dwa zasadniczo różne rodzaje wiedzy o kobietach świadczących usługi sek­sualne. Z jednej strony wyodrębniłyśmy „wiedzę instytucji", zewnętrzną wobec nich i wytwarzaną bez ich współudziału przez instytucje akademickie, organy ścigania (policja, prokuratura) i instytucje pomocowe (państwowe i pozarządowe), z drugiej strony „wiedzę terenu", budowaną w ramach prowadzonego w toku terenowej pracy socjalnej (streetworkingu) dialogu z kobietami sprzedającymi seks. Zasadnicze różnice między tymi dwoma rodzajami wiedzy to relacje władzy wpisane w proces tworzenia wiedzy, interesy realizowane poprzez tworzenie i gromadzenie tej wiedzy oraz działania, które są podejmowane jako kon­sekwencja zebranej wiedzy.


Keywords


kobiety świadczące usługi seksualne, praca seksualna, prostytucja, streetworking, wiedza instytucji, wiedza terenu

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7494/human.2012.11.4.99

Refbacks

  • There are currently no refbacks.