Mowa nienawiści w internetowym dyskursie katolickim

Lidia Synowiec-Jaje

Abstract


W artykule omawiam zjawisko hejterstwa wobec Kościoła katolickiego w kontekście współczesnej krytyki tej instytucji w Polsce. Analizuję komentarze internautów na popularnym portalu internetowym onet.pl pod kątem cech mowy nienawiści. Wymieniam jej adresatów oraz formy, jakie dają się wyróżnić w toku dogłębnej analizy. Interpretuję również język, jakiego używają internauci. Próbuję wskazać przyczyny internetowej mowy nienawiści i dokonać częściowej charakterystyki przeciętnego hejtera. Zwracam uwagę na istotność problemu badawczego i staram się udowodnić, dlaczego warto prowadzić badania naukowe w specyficznym środowisku, jakim jest internet.  

In the article, I discuss the phenomenon of hate speech towards Catholic Church in the context of the contemporary criticism of this institution in Poland. I analyze the comments of the Internet users on popular portal onet.pl for the characteristics of the hate speech. I enumerate its recipients and forms which we can specify during the deep analysis. I interpret also the language of the Internet users. I try to point the causes of hate speech online and partly characterize an average hater. I point out the salience of my research problem and I try to prove why we should research the Internet which is a specific environment.


Keywords


mowa nienawiści; Kościół katolicki, analiza dyskursu

Full Text:

PDF

References


Castells, Manuel. 2003. Galaktyka internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Czykwin, Elżbieta. 2007. Stygmat społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Gowin, Jarosław. 1999. Kościół w czasach wolności 1989-1999. Kraków: Wydawnictwo Znak

Kościelniak, Cezary. 2010. Nowe krytyki Kościoła. Kraków: Wydawnictwo Aureus

„Kościół w zamyśle Bożym” w: Katechizm Kościoła Katolickiego (752), dostępny: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-3.htm

Mariański, Janusz. 1991. Religijność w procesie przemian: szkice socjologiczne. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX

Mariański, Janusz. 2011. „Społeczna działalność Kościoła katolickiego w opinii Polaków” w: ZESZYTY NAUKOWE KUL 54(2011), s. 35-55

Mariański, Janusz. 2014. Postawy Polaków wobec Kościoła Katolickiego – analiza socjologiczna w: ZESZYTY NAUKOWE KUL 57 (2014), s. 81-106

Nijakowski, Lech M. 2008. „Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu” w: Anna, Horolets (red.). Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 113-133

Obirek, Stanisław. 2011. Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu. Warszawa: Wydawnictwo WAB

Peräkylä, Ansii. 2009. „Analiza rozmów i tekstów” w: Norman, Denzin. K. Yvonna S., Lincoln (red.). Metody badań jakościowych, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 325-349

Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna. 2002. Kościół w świecie mediów. Historia-dokumenty-dylematy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Siuda, Piotr. 2010a. „Cyberreligia – powstanie religijnych społeczności wirtualnych” w: Marian, Niezgoda. Maria, Świątkiewicz-Mośny. Aleksandra, Wagner (red.). Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, s. 284-293

Siuda, Piotr. 2010b. Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Załęcki, Paweł. 1999. „Nie będzie polowań na czarownice. Spadek deklaracji pozytywnego oceniania wpływu Kościoła rzymskokatolickiego na funkcjonowanie krajów świetle wypowiedzi jego kluczowych przedstawicieli” w: Marian, Kempny. Grażyna, Woroniecka (red.). Religia i kultura w globalizującym się świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, s. 265-284
DOI: https://doi.org/10.7494/human.2018.17.1.%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.