WYSOKO WYKWALIFIKOWANE MIGRANTKI Z UKRAINY I BIAŁORUSI NA PIERWOTNYM RYNKU PRACY W POLSCE – PRZYCZYNEK DO BADAŃ

Anna Dolińska

Abstract


Artykuł analizuje doświadczenia zawodowe kobiet – wysoko wykwali kowanych migrantek z Ukrainy i Białorusi na pierwotnym rynku pracy w Polsce, które podejmują zatrudnienie w sektorach zdominowanych przez Polki i Polaków, cieszących się większym prestiżem społecznym lub też wymagających wykształcenia ukierunkowanego i kwali kacji. Celem publikacji jest zaprezentowanie wyników badania eksploracyjnego pod kątem kontekstu migracji cudzoziemskich profesjonalistek z krajów poradzieckich do Polski, ich doświadczeń na polskim rynku pracy, oraz wypracowanych strategii radzenia sobie z nierównym traktowaniem w kontekście całokształtu doświadczeń migracyjnych. Artykuł napisany został na podstawie analizy materiałów empirycznych zebranych w toku wywiadów narracyjnych, skonfrontowanych z wybraną literaturą przedmiotu. 


Keywords


Ukraina, Białoruś, migracje zawodowe, migracje kobiet, cudzoziemscy specjaliści

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7494/human.2017.16.1.93-109

Refbacks

  • There are currently no refbacks.