„DESIGN W TERENIE” – PARTYCYPACJA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI W PROCESIE REWITALIZACJI

Grzegorz Gawron

Abstract


Już od dawna silne uprzemysłowienie województwa śląskiego przestało być jego atutem, który stanowił o postrzeganiu tego regionu jako dominującego w krajowej gospodarce. Wiele śląskich miast i dzielnic nadal nacechowanych jest wyraźnymi śladami przemysłowej przeszłości, które nierzadko prowadzą do niemal całko- witej ich degradacji. Ta industrialna scheda trudnych procesów restrukturyzacji postawiła przed samorządami poważne wyzwania. Odpowiedzią na nie są poszukiwania nowych rozwiązań i scenariuszy, które wprowadzić mają nową jakość w życie i funkcjonowanie lokalnych społeczności. Jednym z ciekawszych przedsięwzięć w tym zakresie były warsztaty projektowe „Design w terenie!”. Ich wyjątkowość polegała na połączeniu po- tencjału środowisk kreatywnych regionu (projektantów) oraz mieszkańców wybranych miast i osiedli w celu znalezienia nowych rozwiązań odpowiadających na lokalne potrzeby i problemy. 


Keywords


społeczność lokalna, przestrzeń publiczna, partycypacja, rewitalizacja, designDOI: https://doi.org/10.7494/human.2015.14.4.57-72

Refbacks

  • There are currently no refbacks.