POWROTY POLSKICH NAUKOWCÓW. RAPORT Z BADAŃ

Marta Łukowska, Joanna Durlik, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Weronika Kałwak, Anna Żymełka, Michał Wierzchoń

Abstract


Raport przedstawia wyniki badań dotyczących motywacji decyzji migracyjnych polskich naukowców. W dwu- etapowych badaniach (wywiady częściowo ustrukturyzowane, wywiady ankietowe wspomagane komputerowo) zidenty kowano najważniejsze czynniki motywujące polskich naukowców do wyjazdu z kraju oraz wpływające na ich decyzję o pozostawaniu za granicą lub powrocie do Polski. Analizy przeprowadzono z uwzględnieniem płci, dziedziny naukowej, statusu migracyjnego (czy osoba badana wróciła do Polski, planuje bądź nie planuje powrócić) i etapu kariery naukowej, na którym osoba badana wyjechała. Najważniejsze zidenty kowane czynniki motywujące do wyjazdu i pozostawania za granicą to obecne w Polsce trudności nansowe i biurokratyczne, a także nadmierne obciążenie obowiązkami pozanaukowymi. Do powrotu motywuje przede wszystkim otrzy- manie konkretnej, satysfakcjonującej propozycji pracy w Polsce lub uzyskanie funduszy na badania w Polsce. Omawiane są również zaproponowane przez osoby badane rozwiązania systemowe, które miałyby zachęcać polskich naukowców do powrotu do kraju. 


Keywords


migracje, mobilność naukowa, powroty naukowcówDOI: https://doi.org/10.7494/human.2015.14.3.89-108

Refbacks

  • There are currently no refbacks.