POWROTY POLSKICH NAUKOWCÓW. RAPORT Z BADAŃ

Autor

  • Marta Łukowska Uniwersytet Jagielloński
  • Joanna Durlik Uniwersytet Jagielloński
  • Joanna Grzymała-Moszczyńska Uniwersytet Jagielloński
  • Weronika Kałwak Uniwersytet Jagielloński
  • Anna Żymełka Uniwersytet Jagielloński
  • Michał Wierzchoń Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.7494/human.2015.14.3.89-108

Słowa kluczowe:

migracje, mobilność naukowa, powroty naukowców

Abstrakt

Raport przedstawia wyniki badań dotyczących motywacji decyzji migracyjnych polskich naukowców. W dwu- etapowych badaniach (wywiady częściowo ustrukturyzowane, wywiady ankietowe wspomagane komputerowo) zidenty kowano najważniejsze czynniki motywujące polskich naukowców do wyjazdu z kraju oraz wpływające na ich decyzję o pozostawaniu za granicą lub powrocie do Polski. Analizy przeprowadzono z uwzględnieniem płci, dziedziny naukowej, statusu migracyjnego (czy osoba badana wróciła do Polski, planuje bądź nie planuje powrócić) i etapu kariery naukowej, na którym osoba badana wyjechała. Najważniejsze zidenty kowane czynniki motywujące do wyjazdu i pozostawania za granicą to obecne w Polsce trudności nansowe i biurokratyczne, a także nadmierne obciążenie obowiązkami pozanaukowymi. Do powrotu motywuje przede wszystkim otrzy- manie konkretnej, satysfakcjonującej propozycji pracy w Polsce lub uzyskanie funduszy na badania w Polsce. Omawiane są również zaproponowane przez osoby badane rozwiązania systemowe, które miałyby zachęcać polskich naukowców do powrotu do kraju. 

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Opublikowane

2016-07-17

Numer

Dział

Articles