O czasopiśmie

Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia (wcześniej: Studia Humanistyczne AGH) za swój cel uznają popularyzowanie interdyscyplinarnej perspektywy ukazywania złożonych relacji pomiędzy nowoczesnymi technologiami a społeczeństwem i kulturą. Od 2023 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik i koncentruje się na tematach obejmujących zagadnienia:

  • wzajemnych powiązań i wpływu między nauką i technologią a społeczeństwem i kulturą
  • wpływu innowacji na współczesne społeczeństwa oraz kultury (w tym ich artefakty i praktyki);
  • z zakresu studiów miejskich, energetycznych oraz badań nad środowiskiem i zmianami klimatycznymi w perspektywie doświadczeń człowieka i społeczeństwa;
  • z zakresu zmian zachodzących w mediach, przekazach medialnych oraz komunikacji pod wpływem procesów cyfryzacji i wirtualizacji;
  • związane ze współczesnymi nierównościami w kontekście funkcjonowania technologicznego, w tym studia nad płcią, niepełnosprawnością oraz starością.

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny: Grzegorz Ptaszek
Zobacz Zespół Redakcyjny

Aktualny numer

Tom 23 Nr 1 (2024)
Wyświetl wszystkie numery