Author Details

Bąk, Marta, AGH University of Science and Technology, Poland

  • No 44-45 (2016) - Articles
    The Racławka Valley – an example of an educational geosite related to the development of a Paleozoic carbonate platform // Dolina Racławki – przykład geostanowiska edukacyjnego związanego z rozwojem paleozoicznej platformy węglanowej
    Abstract  PDF
  • No 44-45 (2016) - Articles
    Stromboli – the best place to actively learn and understand the behavior of an active volcano and its processes // Stromboli – najlepsze miejsce do poznania aktywnego wulkanu i zrozumienia procesów wulkanicznych
    Abstract  PDF