Author Details

Loch, Jan, Gorce National Park, Poland

  • No 44-45 (2016) - Articles
    Geotouristic values of the Gorce National Park and its surroundings (The Outer Carpathians, Poland) // Geoturystyczne walory Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia (Karpaty Zewnętrzne, Polska)
    Abstract  PDF