, Wrocław School of Banking, Institute of Tourism, Poland

  • Geotourism/Geoturystyka No. 42-43 (2015) - Articles
    Geothermal fields of New Zealand in tourism industry – the case of complementary assets and competitive products // Obszary geotermalne Nowej Zelandii jako obiekty turystyczne – przykład komplementarności tematycznej i konkurencyjności produktu turystycz.
    Abstract  PDF
  • Geotourism/Geoturystyka No. 42-43 (2015) - Articles
    Geothermal fields of New Zealand in tourism industry–the case of complementary assets and competitive products // Obszary geotermalne Nowej Zelandii jako obiekty turystyczne–przykład komplementarności tematycznej i konkurencyjności produktu turystycznego
    Abstract  PDF