Author Details

Pijet-Migoń, Edyta, Wrocław School of Banking, Institute of Tourism, Poland

  • No 42-43 (2015) - Articles
    Geothermal fields of New Zealand in tourism industry–the case of complementary assets and competitive products // Obszary geotermalne Nowej Zelandii jako obiekty turystyczne–przykład komplementarności tematycznej i konkurencyjności produktu turystycznego
    Abstract  PDF