1.
Szczęch M, Cieszkowski M, Chodyń R, Loch J. Geotouristic values of the Gorce National Park and its surroundings (The Outer Carpathians, Poland) // Geoturystyczne walory Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia (Karpaty Zewnętrzne, Polska). geotour [Internet]. 2020Jul.9 [cited 2024Jul.13];(44-45):27. Available from: https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2558