Szczęch, Mateusz, Marek Cieszkowski, Rafał Chodyń, and Jan Loch. “Geotouristic Values of the Gorce National Park and Its Surroundings (The Outer Carpathians, Poland) // Geoturystyczne Walory Gorczańskiego Parku Narodowego I Jego Otoczenia (Karpaty Zewnętrzne, Polska)”. Geotourism/Geoturystyka, no. 44-45 (July 9, 2020): 27. Accessed July 13, 2024. https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2558.