Szczęch, M., M. Cieszkowski, R. Chodyń, and J. Loch. “Geotouristic Values of the Gorce National Park and Its Surroundings (The Outer Carpathians, Poland) // Geoturystyczne Walory Gorczańskiego Parku Narodowego I Jego Otoczenia (Karpaty Zewnętrzne, Polska)”. Geotourism/Geoturystyka, no. 44-45, July 2020, p. 27, doi:10.7494/geotour.2016.44-45.27.