[1]
M. Szczęch, M. Cieszkowski, R. Chodyń, and J. Loch, “Geotouristic values of the Gorce National Park and its surroundings (The Outer Carpathians, Poland) // Geoturystyczne walory Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia (Karpaty Zewnętrzne, Polska)”, geotour, no. 44-45, p. 27, Jul. 2020.