Szczęch, M., Cieszkowski, M., Chodyń, R. and Loch, J. (2020) “Geotouristic values of the Gorce National Park and its surroundings (The Outer Carpathians, Poland) // Geoturystyczne walory Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia (Karpaty Zewnętrzne, Polska)”, Geotourism/Geoturystyka, (44-45), p. 27. doi: 10.7494/geotour.2016.44-45.27.