Szreter, Anna, Sylwia Skoczylas-Śniaz, Katarzyna Wierzba, Paulina Czoch, Szymon Bolek, and Justyna Kowal-Kasprzyk. 2023. “Educational Trails of the Racławka Valley Nature Reserve and Their Potential for Geoeducation”. Geotourism/Geoturystyka 18 (1-2(64-65):35-56. https://doi.org/10.7494/geotour.2021.1-2(64-65).35.