Szczęch, Mateusz, Marek Cieszkowski, Rafał Chodyń, and Jan Loch. 2020. “Geotouristic Values of the Gorce National Park and Its Surroundings (The Outer Carpathians, Poland) // Geoturystyczne Walory Gorczańskiego Parku Narodowego I Jego Otoczenia (Karpaty Zewnętrzne, Polska)”. Geotourism/Geoturystyka, no. 44-45 (July):27. https://doi.org/10.7494/geotour.2016.44-45.27.