SZCZĘCH, M.; CIESZKOWSKI, M.; CHODYŃ, R.; LOCH, J. Geotouristic values of the Gorce National Park and its surroundings (The Outer Carpathians, Poland) // Geoturystyczne walory Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia (Karpaty Zewnętrzne, Polska). Geotourism/Geoturystyka, [S. l.], n. 44-45, p. 27, 2020. DOI: 10.7494/geotour.2016.44-45.27. Disponível em: https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2558. Acesso em: 13 jul. 2024.