Szreter, A., Skoczylas-Śniaz, S., Wierzba, K., Czoch, P., Bolek, S., & Kowal-Kasprzyk, J. (2023). Educational trails of the Racławka Valley Nature Reserve and their potential for geoeducation. Geotourism/Geoturystyka, 18(1-2(64-65), 35–56. https://doi.org/10.7494/geotour.2021.1-2(64-65).35