Szczęch, M., Cieszkowski, M., Chodyń, R., & Loch, J. (2020). Geotouristic values of the Gorce National Park and its surroundings (The Outer Carpathians, Poland) // Geoturystyczne walory Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia (Karpaty Zewnętrzne, Polska). Geotourism/Geoturystyka, (44-45), 27. https://doi.org/10.7494/geotour.2016.44-45.27