(1)
Szczęch, M.; Cieszkowski, M.; Chodyń, R.; Loch, J. Geotouristic Values of the Gorce National Park and Its Surroundings (The Outer Carpathians, Poland) // Geoturystyczne Walory Gorczańskiego Parku Narodowego I Jego Otoczenia (Karpaty Zewnętrzne, Polska). geotour 2020, 27.