[1]
Szczęch, M., Cieszkowski, M., Chodyń, R. and Loch, J. 2020. Geotouristic values of the Gorce National Park and its surroundings (The Outer Carpathians, Poland) // Geoturystyczne walory Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia (Karpaty Zewnętrzne, Polska). Geotourism/Geoturystyka. 44-45 (Jul. 2020), 27. DOI:https://doi.org/10.7494/geotour.2016.44-45.27.