Geomatics and Environmental Engineering

Wydawany od 2007 roku kwartalnik "Geomatics and Environmental Engineering", jest naturalną kontynuacją ukazujących się w latach 1993 - 2006 półroczników "Geodezja" oraz "Inżynieria Środowiska". Z ich połączenia powstał kwartalnik, w którym publikowane są w języku angielskim oryginalne prace dotyczące zagadnień geomatyki, obejmującej szeroko rozumianą geodezję i kartografię oraz problematykę kształtowania i ochrony środowiska z wykorzystaniem metod inżynieryjno-technicznych i geodezyjnych.W szczególności obejmują one takie zagadnienia jak:

Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1, no 1, 2007

- pomiary szczegółowe,
- osnowy geodezyjne,
- geodezja wyższa i satelitarna,
- systemy pozycjonowania,
- geodezja inżynieryjno-przemysłowa,
- gospodarka nieruchomościami,
- systemy informacji przestrzennej,
- teledetekcja i fotogrametria,
- kataster, szacowanie nieruchomości,
- zagadnienia prawne w geodezji,
- geodezja górnicza,
- ochrona terenów górniczych,
- planowanie przestrzenne,
- atestacja przyrządów pomiarowych,
- monitoring środowiska,
- profilaktyka ochrony środowiska,
- kształtowanie środowiska, 
- rekonstrukcja i waloryzacja środowiska, etc.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Publikacja w czasopiśmie jest nieodpłatna.
Artykuły publikowane są wyłącznie w języku angielskim.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.7494/geom

ISSN: 1898-1135

e-ISSN: 2300-7095

 

Kwartalnik indeksowany jest w następujących naukowych bazach danych: BazTech, BazEkon, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus, POL-index i Scopus.

Czasopismo jest beneficjentem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych" w latach 2019-2020.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 31-go lipca 2019 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów Kwartalnik "Geomatics and Environmental Engineering" otrzymał 20 punktów i jest przypisany do 4-ch dyscyplin naukowych: inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o Ziemi i środowisku.


Aktualności

 

Zgłoszenia manuskryptów

 
W związku z trwającym w Wydawnictwach AGH wdrożeniem nowej wersji systemu do zarządzania czasopismami prosimy o zgłaszanie prac drogą mailową pod adresem GaEE@agh.edu.pl .  
Opublikowane: 2020-01-25
 
Więcej ogłoszeń...