O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Celem czasopisma jest publikacja prac dotyczących zagadnień geomatyki, obejmującej szeroko rozumianą geodezję i kartografię oraz problematykę kształtowania i ochrony środowiska z wykorzystaniem metod inżynieryjno-technicznych i geodezyjnych.

W szczególności zakres czasopisma obejmuje następujące zagadnienia:

 • pomiary szczegółowe,
 • osnowy geodezyjne,
 • geodezja wyższa i satelitarna,
 • systemy pozycjonowania,
 • geodezja inżynieryjno-przemysłowa,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • teledetekcja i fotogrametria,
 • kataster, szacowanie nieruchomości,
 • zagadnienia prawne w geodezji,
 • geodezja górnicza,
 • ochrona terenów górniczych,
 • planowanie przestrzenne,
 • atestacja przyrządów pomiarowych,
 • monitoring środowiska,
 • profilaktyka ochrony środowiska,
 • kształtowanie środowiska, 
 • rekonstrukcja i waloryzacja środowiska, etc.

Proces recenzji

Prace zgłaszane do opublikowania w Kwartalniku powinny zostać przesłane droga elektroniczną, przez Open Journal Systems

Praca musi być napisana w języku angielskim zgodnie z zamieszczonymi na stronie Kwartalnika zasadami redagowania tekstu.

Zgłoszona do publikacji praca podlega wstępnej ocenie kwalifikacyjnej Redaktora Naczelnego lub wskazanego Redaktora Tematycznego albo Redaktora Statystycznego.

Do oceny merytorycznej pracy powoływanych jest dwóch Recenzentów zewnętrznych. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z nich jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Recenzja przebiega w sposób niejawny tzn. Autor(zy) i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzenci dokonuję recenzji na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Kwartalnika.

O przyjęciu lub odrzuceniu artykułu decyduje konkluzja zawarta w pkt. 13 recenzji.

Aby artykuł mógł zostać opublikowany w GaEE musi posiadać dwie pozytywne recenzje. 

Autor(zy) przesyłają ostateczną wersję pracy po uwzględnieniu uwag Recenzentów oraz Oświadczenia związane z procedurą zapobiegającą przed zjawiskami "ghostwriting" i "guest authorship".

"Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są "ghostwriting" i "guest authorship".

Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z "guest authorship" ("honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest Autorem/Współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting", "guest authorship" redakcja czasopisma wprowadza odpowiednie procedury wymagając od Autorów złożenia stosownych Oświadczeń." 


Po dokonaniu korekty wydawniczej i językowej Autor(zy) otrzymują tekst pracy do ostatecznej korekty autorskiej.

Nazwiska Recenzentów publikowane są corocznie na stronie internetowej Czasopisma w zakładce "Recenzenci".

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

For all parties involved in the act of publishing (the author, the journal editor(s), the peer reviewer and the publisher) it is necessary to agree upon standards of expected ethical behavior. The ethics statements for Geomatics and Enivronmental Engineering are based on the Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Editor Responsibilities

Accountability

The editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards, and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness

The editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues

The editor will be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published in Geomatics and Enivronmental Engineering.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek so ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or other member of the editorial board instead to review and consider) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations

Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions

Peer review assists the editor in making editorial decisions and, through the editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness

Any invited referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity 

Reviews should be conductedobjectively. Personal criticism of the author is inacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources 

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

Author Responsibilities

Reporting standards

Authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the manuscript. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.

Acknowledgement of sources

Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of a manuscript

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in an Acknowledgement section. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects

If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the authors must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest

All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

Publisher’s Confirmation

In cases of alleged or proven scientific misconduct, fraudulent publication or plagiarism the publisher, in close collaboration with the editors, will take all appropriate measures to clarify the situation and to amend the article in question. This includes the prompt publication of an erratum or, in the most severe cases, the complete retraction of the affected work.

Recenzenci

List of reviewers vol. 11 (2017):

Hamed Azarbad, Ph. D – Université du Québec INRS-Institut Armand-Frappier, Canada

Dr inż. Monika Balawejder – University of Engineering and Economics based in Rzeszów, Poland

Prof. dr hab. inż. Józef Beluch – Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, Poland

Assoc. Prof. Peter Blišťan, Ph.D. – Technical University of Košice, Slovakia

Dr inż. Adam Boroń – Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, Poland

Prof. dr hab. inż. Krystyna Bursztyńska – Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Dr inż. Aleksander Byrdy – Cracow University of Technology, Poland

Dr inż. Cisło-Lesicka – ProGea Consulting, Poland

Assoc. Prof. Ebru Çolak, Ph. D. – Karadeniz Technical University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Yakup Emre Coruhlu – Karadeniz Technical University, Turkey

Prof. dr hab. inż. Józef Czaja – Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, Poland

Dr inż. Agnieszka Dawidowicz – UWM University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Dr hab. inż. Janusz Dąbrowski, prof. n. PWST-E – Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, Poland

Dr inż. Jacek Dębowski – Cracow University of Technology, Poland

Dr inż. Małgorzata Dudzińska – UWM University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Dr inż. Ewa Głowienka – Kielce University of Technology, Poland

Prof. dr hab. Władysław Góral – The College of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski, Poland

Ľubica Hudecová, PhD. – Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia

Damir Ivanković, B. Sc. – Institute for Oceanography and Fisheries, Croatia

Prof. dr hab. inż. Józef Jachimski – AGH University of Science and Technology, Poland

Dr hab.inż. Jarosław Janus – Agricultural University of Cracow, Poland

Davorin Kereković, Prof. – GIS Forum, Croatia

Assoc. Prof. Palvlo Kolodiy, Ph. D. – Lviv National Agrarian University, Ukraine

Oleksandra Kovalyshyn, Ph. D. – Lviv National Agrarian University, Ukraine

Dr inż. Marcin Kulawiak – Gdańsk University of Technology, Poland

Dr hab inż. Janusz Kwiecień, prof. n. UTP – UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz, Poland

Dr inż. Bogusława Kwoczyńska – Agricultural University of Cracow, Poland

Dr inż. Przemysław Leń – University of Life Sciences in Lublin, Poland

Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. n. UWM – UWM University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Dr inż. Monika Mika – Agricultural University of Cracow, Poland

Dr hab. Marek Mróz prof. n. UWM – UWM University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Dr hab. Marcia Niklińska – Jagiellonian University in Kraków, Poland

Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak – Warsaw University of Technology, Poland

Dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. n. PK – Cracow University of Technology, Poland

Dr inż. Dominik Próchniewicz – Warsaw University of Technology, Poland

Doc. Ing. Katarína Pukanská, Ph.D. – Technical University of Košice, Slovakia

Dr hab. inż. Andrzej Raganowicz – Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Hachinger Tal Rotwandweg, Germany

Dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. n. PRz – Rzeszów University of Technology, Poland

Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. n. PW – Warsaw University of Technology, Poland

Assoc. Prof. Nataliia Shpik, Ph. D. – Lviv National Agrarian University, Ukraine

Nataliia Stoiko, Ph. D. – Lviv National Agrarian University, Ukraine

Prof. dr hab inż. Jacek Szewczyk – Kielce University of Technology, Poland

Dr inż. Kinga Szopińska – UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz, Poland

Ruslana Taratula, Ph. D. – Lviv National Agrarian University, Ukraine

Dr inż. Piotr Tokarczyk - Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Swiss

Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska – Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland

Dr inż. Piotr Walczykowski – Military University of Technology in Warsaw, Poland

Prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski – Kielce University of Technology, Poland

Doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. – Technical University of Košice, Slovakia

Assoc. Prof. Dr. Jan Žukovskis – Aleksandras Stulginskis University, Lithuania

Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – UWM University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

 

List of reviewers vol. 10 (2016):

Prof. dr hab. inż. Yaroslav Adamenko – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Dr inż. Monika Balawejder – Rzeszów School of Engineering and Economics

Prof. dr hab. inż. Stanisław Baran - University of Life Sciences in Lublin

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bartnicki - Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute in Warsaw

Dr inż. Anna Bielska - Warsaw University of Technology

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak - The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław

Prof. dr hab. inż. Józef Czaja - AGH University of Science and Technology in Krakow

Dr inż. Agnieszka Dawidowicz – University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr inż. Krzysztof Deska - Koszalin University of Technology

Dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski - Kielce University of Technology

Dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK - Cracow University of Technology

Prof. dr hab. inż. Józef Jachimski - AGH University of Science and Technology in Krakow

Dr hab. inż. Jarosław Janus – University of Agriculture in Krakow

Dr hab. inż. Marcin Karabin - Warsaw University of Technology

Prof. dr hab. inż. Waldemar Krupiński – University of Business and Enterprise in Ostrowiec Świętokrzyski

Dr hab. inż. Joanna Kulczycka, prof. AGH - The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc – AGH University of Science and Technology in Krakow 

Dr inż. Przemysław Leń – University of Life Sciences in Lublin

Dr inż. Monika Mika – University of Agriculture in Krakow

Prof. dr hab. inż. Karol Noga – Rzeszów School of Engineering and Economics

Dr inż. Grzegorz Oleniacz – Rzeszow University of Technology

Dr inż. Igor Ożarkiv -

Periy S. - Ukraina?

Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski - University of Agriculture in Krakow

Prof. dr hab. inż. Joanna Pociask-Karteczka - Jagiellonian University in Krakow

Dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk, prof. PIG-PIB – The Polish Geological Institute – National Research Institute

Dr hab. inż. Vladyslav Riabchii - National Mining University of Ukraine

Prof. dr hab. inż. Yaroslav Semchuk – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Dr inż. Monika Siejka – University of Agriculture in Krakow

Dr inż. Zbigniew Siejka – University of Agriculture in Krakow

Dr inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW - Warsaw University of Technology

Prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk - Kielce University of Technology

Dr inż. Robert Szewczyk – University of Agriculture in Krakow

Dr inż. Tomasz Świętoń - Rzeszow University of Technology

Dr hab. inż. Ioel Veres - University of Petrosani

Dr inż. Wlodzimesz Zdanowski -

Prof. dr hab. inż. Maria Żygadło - Kielce University of Technology

  

List of reviewers vol. 9 (2015):

Dr hab. Joanna Bac-Borowicz – Wrocław University of Technology

Dr inż. Monika Badurska – Eurosystem Chorzów

Dr inż. Monika Balawajder – Rzeszów School of Engineering and Economics

Dr inż. Jan Blachowski – Wrocław University of Technology

Prof. dr hab. inż. Vladimir Boychuk – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Prof. dr hab. inż. Konstanty Omelyanovych Burak – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Prof. dr hab. inż. Roman Rudyi – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Dr inż. Aleksander Byrdy – Cracow University of Technology

Dr inż. Agnieszka Dawidowicz – University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr inż. Jacek Dębowski – Cracow University of Technology

Dr inż. Anna Fryśkowska – Military University of Technology

Prof. dr hab. Władysław Góral – University of Business and Enterprise in Ostrowiec Świętokrzyski

Dr inż. Olgierd Jamroz – Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Dr inż. Elżbieta Jasińska – AGH University of Science and Technology in Krakow

Dr inż. Ireneusz Jędrychowski – Institute of Urban Development in Krakow

Dr inż. Dariusz Korpetta – Warsaw University of Life Sciences

Dr inż. Anna Kowalska – State Higher Vocational School in Tarnow

Prof. dr hab. inż. Waldemar Krupiński – University of Business and Enterprise in Ostrowiec Świętokrzyski

Dr inż. Łukasz Kulesza – Kielce University of Technology

Dr inż. Bogusława Kwoczyńska – University of Agriculture in Krakow

Dr inż. Przemysław Leń – Rzeszów School of Engineering and Economics

Prof. dr hab. inż. Oleg Mandryk – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Dr inż. Minika Mika – University of Agriculture in Krakow

Dr inż. Bartosz Mitka – University of Agriculture in Krakow

Dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM, – University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Prof. dr hab. inż. Karol Noga – Rzeszów School of Engineering and Economics

Dr inż. Katarzyna Nowak – Cracow University of Technology

Dr inż. Grzegorz Oleniacz – Rzeszow University of Technology

Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak – Warsaw University of Technology

Dr inż. Marek Pańtak – Cracow University of Technology

Dr hab inż. Zygmunt Paszotta – University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. inż Elżbieta Pilecka, prof. CUT, – Cracow University of Technology

Dr inż. Zbigniew Siejka – University of Agriculture in Krakow

Dr inż. Aleksandra Sima – University in Bergen

Mgr inż. Agnieszka Telega – Cracow University of Economics

Prof. dr hab. inż. Janusz Walo – Warsaw University of Technology

Historia czasopisma

Wydawany od 2007 roku kwartalnik "Geomatics and Environmental Engineering", jest naturalną kontynuacją ukazujących się w latach 1993 - 2006 półroczników "Geodezja" oraz "Inżynieria Środowiska". Z ich połączenia powstał kwartalnik, w którym publikowane są w języku angielskim oryginalne prace dotyczące zagadnień geomatyki, obejmującej szeroko rozumianą geodezję i kartografię oraz problematykę kształtowania i ochrony środowiska z wykorzystaniem metod inżynieryjno-technicznych i geodezyjnych.