Geomatics and Environmental Engineering

Wydawany od 2007 roku kwartalnik "Geomatics and Environmental Engineering", jest naturalną kontynuacją ukazujących się w latach 1993 - 2006 półroczników "Geodezja" oraz "Inżynieria Środowiska". Z ich połączenia powstał kwartalnik, w którym publikowane są w języku angielskim oryginalne prace dotyczące zagadnień geomatyki, obejmującej szeroko rozumianą geodezję i kartografię oraz problematykę kształtowania i ochrony środowiska z wykorzystaniem metod inżynieryjno-technicznych i geodezyjnych.W szczególności obejmują one takie zagadnienia jak:

Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1, no 1, 2007

- pomiary szczegółowe,
- osnowy geodezyjne,
- geodezja wyższa i satelitarna,
- systemy pozycjonowania,
- geodezja inżynieryjno-przemysłowa,
- gospodarka nieruchomościami,
- systemy informacji przestrzennej,
- teledetekcja i fotogrametria,
- kataster, szacowanie nieruchomości,
- zagadnienia prawne w geodezji,
- geodezja górnicza,
- ochrona terenów górniczych,
- planowanie przestrzenne,
- atestacja przyrządów pomiarowych,
- monitoring środowiska,
- profilaktyka ochrony środowiska,
- kształtowanie środowiska, 
- rekonstrukcja i waloryzacja środowiska, etc.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.


Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 18-go grudnia 2015 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach Kwartalnik "Geomatics and Environmental Engineering" otrzymał 11 punktów.


DOI: http://dx.doi.org/10.7494/geom

ISSN: 1898-1135

e-ISSN: 2300-7095

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...