Author Details

REMBIŚ, Marek, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej; al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland

  • Vol 36, No 1 (2010) - Articles
    Sandstones modified with silico-organic compounds and changes of their porosity and flexural strength under concentrated load
    Abstract  PDF