Author Details

MIECZNIK, Juliusz, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Poland