Będkowski-Kozioł, M. „Regulacja Prawna W Zakresie Budowy I Eksploatacji Linii bezpośrednich a Wspieranie Rozwoju Energetyki Rozproszonej W Polsce”. Energetyka Rozproszona, nr 8, grudzień 2022, s. 49-59, doi:10.7494/er.2022.8.49.