Czerniejewski, B., i K. Heller. „Analiza SWOT I TOWS Wybranych aspektów Rozwoju Energetyki Rozproszonej W Polsce”. Energetyka Rozproszona, nr 7, kwiecień 2022, s. 7-18, doi:10.7494/er.2022.7.7.