[1]
M. Będkowski-Kozioł, „Regulacja prawna w zakresie budowy i eksploatacji linii bezpośrednich a wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce”, er, nr 8, s. 49–59, grudz. 2022.