[1]
S. Kopeć, „Wstęp”, er, nr 8, s. 5–6, grudz. 2022.