[1]
B. Czerniejewski i K. Heller, „Analiza SWOT i TOWS wybranych aspektów rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce”, er, nr 7, s. 7–18, kwi. 2022.