[1]
Łukasz Topolski, „Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej oraz pracę agregatów w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia”, er, nr 4, s. 41–62, sie. 2023.