[1]
W. Nowak, „Małe urządzenia kogeneracyjne do zastosowania w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz obiektach użyteczności publicznej”, er, nr 2, s. 71–77, cze. 2020.