Dudek, M. (2023) „Czy wodór może być magazynem i nośnikiem energii w budownictwie?”, Energetyka Rozproszona, (9), s. 45–49. doi: 10.7494/er.2023.9.45.