Będkowski-Kozioł, M. (2022) „Regulacja prawna w zakresie budowy i eksploatacji linii bezpośrednich a wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce”, Energetyka Rozproszona, (8), s. 49–59. doi: 10.7494/er.2022.8.49.