Andrzej, C., Marcin, J. i Andrzej, K. (2022) „Strategia energetyki rozproszonej – ścieżka do finalnego dokumentu”, Energetyka Rozproszona, (8), s. 7–10. doi: 10.7494/er.2022.8.7.