Kopeć, S. (2022) „Wstęp”, Energetyka Rozproszona, (8), s. 5–6. Dostępne na: https://journals.agh.edu.pl/er/article/view/5145 (Udostępniono: 13lipiec2024).