Popczyk, J. (2022) „Wręczenie nagrody Kreator Nowej Energetyki – przemówienie laureata, prof. Jana Popczyka”, Energetyka Rozproszona, (8), s. 75–77. doi: 10.7494/er.2022.8.75.