Czerniejewski, B. i Heller, K. (2022) „Analiza SWOT i TOWS wybranych aspektów rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce”, Energetyka Rozproszona, (7), s. 7–18. doi: 10.7494/er.2022.7.7.