Skomudek, W. (2021) „Wpływ energetyki rozproszonej na proces kształtowania elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego”, Energetyka Rozproszona, (5-6), s. 69–73. doi: 10.7494/er.2021.5-6.69.