Piotrowski, A. J. (2021) „Drabina integracji w stabilizacji systemu energetyki rozproszonej”, Energetyka Rozproszona, (5-6), s. 39–50. doi: 10.7494/er.2021.5-6.39.