Szczucka, A., Lisek, K., Worek, B., Kocór, M. i Micek, D. (2023) „Sieć SKER i jej otoczenie – analiza wzorców komunikacji i powiązań z wykorzystaniem analizy sieci społecznych”, Energetyka Rozproszona, (4), s. 71–85. doi: 10.7494/er.2021.4.71.